Puhdas sisäilma tuo mielenrauhaa

-Malerin uudelle sisustusrakentamisen
tuoteperheelle myönnetty Allergiatunnus

Suomalainen Maler Oy on sisustusrakentamisen edelläkävijä, jonka uudet Safe Sensitive -tuotteet ovat ensimmäiset omassa kategoriassaan, joille on myönnetty Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergiatunnus. Tunnus edellyttää, että liiton määrittämät tiukat kriteerit täyttyvät.

Koti on se paikka, johon palataan rauhoittumaan ja lepäämään. Siellä tulee olla turvallista asua ja turvallista hengittää. Kotonaan saattaa kuitenkin huomaamatta elää keskellä päästöjä, jotka heikentävät sisäilman laatua ja voivat aiheuttaa terveysongelmia meistä jokaiselle.

Yleinen ymmärrys puhtaan sisäilman merkityksestä kehittyy jatkuvasti. Puhdas sisäilma ei tarkoita vain homeettomuutta, ja ongelmia on muuallakin kuin vanhassa rakennuskannassa. Kotimme rakennusmateriaalit ja pinnoitteet sisältävät niiden valmistuspaikasta ja -tavasta riippuen erilaisia kemikaaleja, maaleja, lakkoja, liimoja ja liuottimia, joista erittyy sisäilmaan epäpuhtauksia jopa koko niiden elinkaaren ajan. Vaikka eurooppalaiset ja suomalaiset direktiivit ehkä säätelevätkin räikeimmät terveydelliset haittatekijät pois, voivat päästöt silti altistaa esimerkiksi pitempiaikaisille hengitystieongelmille.

Allergiatunnus auttaa tekemään puhtaita valintoja

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö Niki Malmros kertoo, että sisäilman kokeminen huonolaatuiseksi on yksilöllistä, mutta yleistä.
”Huono laatu näkyy esimerkiksi silmien ja ihon kuivuutena ja ärsytyksenä, nenän ja kurkun käheytenä sekä yleisen vireystason heikentymisenä. Vastaavasti hyvän sisäilman merkki on, että siihen ei edes kiinnitä huomiota.”

Jotta jokin tuote saa käyttää Allergiatunnusta, tulee sen läpikäydä tarkat tutkimukset ja täyttää tiukat kriteerit.
”Me tutkimme, miten tuote on päällystetty ja onko sen valmistuksessa käytetty maaleja, lakkoja ja liimoja. Allergiatunnuksen saaminen edellyttää, että tuote ei saa sisältää aineita, jotka ovat ärsyttäviä tai herkistäviä, tai joista tulee iho- tai hengitystieoireita”, Malmros listaa.

Yksi selkeä merkki melkeinpä tuotteen kuin tuotteen päästöistä on niin arkipäiväinen, ettei sitä välttämättä osata edes mieltää negatiiviseksi asiaksi.
”Kun hankitaan jotakin uutta, on siinä usein tunnistettava ’uutuuden haju’.
Oikeasti tuo haju on merkki päästöistä, eikä sitä näin ollen tulisi matalapäästöisessä tuotteessa olla”
, Malmros selittää.

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergiatunnus on luotu ensisijaisesti merkitsemään tuotteet, joita erityisherkkien henkilöiden on turvallista hankkia kotiinsa. Puhtaammasta sisäilmasta hyötyvät kuitenkin Malmrosin mukaan kaikki.
”Noin 10 % väestöstämme on astmaatikkoja ja noin 30 % ihmisistä kärsii ajoittain allergisesta nuhasta, johon sisäilman laatu osaltaan vaikuttaa. Ei siis puhuta vain pienestä ihmisryhmästä, joille puhtaat tuotteet ovat eduksi. Allergiatunnus antaa ihmisille mahdollisuuden tehdä tietoisia valintoja.”

Vaikka tietoisuus terveellisesti vastuullisesta rakentamisesta onkin Niki Malmrosin mukaan lisääntynyt vuosien varrella, saattaa terveellisyys kriteerinä jäädä helposti hinnan ja budjetin jalkoihin tuotevalintoja tehdessä. Tietoisuuden lisääminen vaatii yleistä keskustelua, mutta myös valmistajien panosta.
”Kuluttajilla ei enää ole sellaista sukupolvesta toiseen kulkevaa tietoutta siitä, mistä oma talo rakentuu. Siksi olisi hyvä, että yritykset ja valmistajat olisivat omatoimisesti valveutuneita ja toisivat markkinoille terveysvastuullisempia tuotevaihtoehtoja.”

Kymmenen vuoden tuotekehittelyn tulos

Safe Sensitive -tuotteet ovat jatkoa Malerin missiolle olla suunnannäyttäjä terveellisempien sisustustuotemateriaalien valmistamisessa. Jo aikaisemmin Maler on tuonut markkinoille E0-tuotesarjan,jossa formaldehydin määrä on saatu laskettua minimiin. Tuotekehittelyä kuitenkin jatkettiin, sillä Malerilla koettiin, että päästöjen suhteen voidaan päästä vielä E0-tuoteperhettä tiukempiinkin tuloksiin. Vision pohjalta syntyneet Safe Sensitive -tuotteet edustavat puhtautta, joka sopii erityisherkkien ihmisten rakentamistarpeisiin.

Safe Sensitive -tuotteiden kehitystyössä onkin kyse ikään kuin viimeisen kymmenen vuoden hedelmien keräämisestä. Sisustusrakennustuotteiden kehitys kulkee käsi kädessä alati kehittyvien komponenttien, kuten esimerkiksi kalvojen, levyjen ja liimojen kanssa. Malerilla havahduttiin siihen, että eri komponenttien kehitystyötä voisi puskea vieläkin nopeammin eteenpäin toimittajakumppanien kanssa. Kun lopputuotteen kaikki komponentit on kehitetty yksittäin todellista puhtautta kohti, on myös kuluttajalle päätyvä tuotekokonaisuus luonnollisesti huippuluokkainen.

Panostus puhtaaseen sisäilmaan on panostus mielenrauhaan.

Kehitystyötä ei Malerilla tehdä vain ”edelläkävijä”-nimikkeen saavuttamiseksi, vaan taustalla on aito ymmärrys puhtaan sisäilman merkityksestä. Malerin kaupallisen johtajan Lauri Perälän arjessa sisäilman puhtaus on erityisen tärkeässä asemassa.
”Perheessämme on henkilöitä, joilla on aineyliherkkyyksiä. Silloin iho- ja hengitysongelmia voi ilmentyä, vaikka ympärillä olevat tuotteet lupaisivat olevansa kuinka matalapäästöisiä tahansa. Safe Sensitive -tuoteperheen myötä pitäisi nyt vihdoin olla tarjolla sisustusrakentamisen tuotteita, joita myös tällaiset yliherkkyydestä kärsivät ihmiset voivat käyttää huoletta”, Perälä kertoo.

Puhdas sisäilma ei ole Perälän mukaan tärkeää vain silloin, kun yliherkkyys on jo läsnä, vaan se edesauttaa jokaisen terveyttä.
”Viime vuosikymmenen alussa puhuttiin paljon homekouluista. Niistä johtuneet altistumiset saattoivat johtaa esimerkiksi atooppiseen oireyhtymään, joka on loppuelämän vaiva. Mielestäni kaikkien, joilla on omia lapsia, kannattaakin miettiä, haluaako kotinsa olevan kokonaan päästöistä vapaa ja näin välttää altistumiset.”

Safe Sensitive -tuotteiden uraauurtavuuden vuoksi niiden materiaalikustannukset ovat ainakin vielä toistaiseksi korkeammat kuin perinteisten sisustusrakennustuotteiden. Kotia rakentavien tai saneeraavien kuluttajien onkin tehtävä päätös siitä, tahtooko sisäilman puhtauteen panostaa hieman enemmän. Lauri Perälän mielestä valinta on selvä: päästöttömyyden tuoma mielenrauha maksaa itsensä varmasti takaisin.
”Oikeanlaisten rakennusmateriaalien käyttäminen on pieni teko, jolla on iso palkinto”, hän summaa.

Tutustu tuotteisiin: https://maler.fi/tuote-osasto/safe/

Lue lisää Allergiatunnuksesta: https://www.allergia.fi/allergiatunnus/

Jaa sosiaalisessa mediassa