Vastuullisuus

Laadukkaat tuotteet

Pyrimme varmistamaan tuotteidemme laadukkuuden valmistamalla tuotteet ensiluokkaisista ja turvallisista raaka-aineista. MDF- sekä HDF-tuotteillamme on rakennusmateriaalien päästöluokitukset E1 ja M1. Käyttämämme puu on PEFC-sertifioitua ja puupaneelimme ovat CE-merkittyjä. Puutuotteidemme raaka-aineilla on laatuluokitukset, jotka määrittelevät kullekin puuraaka-ainetyypille sallitut ominaisuudet.

Lue lisää sertifikaateista

Vastuullista puunkäyttöä

Käytämme PEFC-sertifioitua mäntyä ja kuusta puulistojen ja -paneelien tuotannossa. PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka tavoitteena on edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta yli sukupolvien. Puutuotteidemme PEFC-sertifiointi tarkoittaa, että tuotteisiin käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista.

Lue lisää PEFC-sertifikaatista

Kestävää pintakäsittelyä

Olemme halunneet panostaa pintakäsittelyssä kestäviin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Tämän vuoksi maalien, lakkojen ja petsien osalta käytämme ainoastaan ympäristöystävällisiä, vesiohenteisia tuotteita. Tuotannossa käytettävät materiaalit  – maalit, liimat ja pinnoituskalvot –  eivät synnytä ongelmajätettä, hiilidioksidipäästöjä eivätkä VOC-päästöjä.

Pakkausmateriaalien valinnat

Pyrimme huomioimaan pakkausmateriaalin käytössämme ympäristövaikutukset.

Toistaiseksi kokonaishyödyllisin ratkaisu tuotteidemme pakkaamiseen on polyeteenikalvo.

  • Pakkaus informoi kuluttajaa tuotteen ominaisuuksista, suojaa tuotetta sekä samalla estää tarpeettoman hävikin syntymistä.
  • Lisäksi pakkaus on materiaalitehokas: kutistekalvolla pakkaaminen tapahtuu mahdollisimman pienellä materiaalimäärällä, ja tiiviit pakkaukset säästävät tilaa myös kuljetuksissa.
  • Pakkaus sopii energiahyötykäyttöön, eli voidaan kierrättää polttamalla.

Avainlipun arvoista työtä

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Ylivieskassa toimivan Maler Oy:n MDF listoille ja paneeleille sekä puisille listoille ja paneeleille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

Lue lisää

Tehtaan ympäristövaikutukset

Tehtaamme sijaitsee Ylivieskassa, Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteenamme on käyttää saamamme puuraaka-aine hyödyksi niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tuotannossa päätuotteidemme valmistuksessa muodostuvat ylijäämämateriaalit ohjataan muuhun hyötykäyttöön tai energiantuotantoon. Olemmekin energiantuotannossa lähes omavaraisia, tehtaan lämmittämiseen käytetään 100% uusiutuvaa bioenergiaa.

Huolehdimme ympäristövelvoitteistamme myös jätehuollon osalta. Kaikki poltettava puuperäinen jäte – purut, lastut, lavat, kertakäyttölavat, alupuut ym. –  hyötykäytetään pellettien tekemiseen sekä tehtaan lämmittämiseen. Metallijätteet kierrätetään, ja energiajätteet paalataan ja poltetaan energiaksi. Pyrimme siihen, että tehtaalta muodostuu mahdollisimman vähän jätelaitokselle menevää sekajätettä, jota emme itse pysty enää kierrättämään.

Asiakaspalvelu

+358 20 123 3700 | maler(at)maler.fi