Maler Oy:n seuraaville tuotteille on myönnetty Avainlippu:

  • MDF listat ja paneelit
  • Puiset listat ja paneelit

 

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Ylivieskassa toimivan Maler Oy:n MDF listoille ja paneeleille sekä puisille listoille ja paneeleille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

Maler Oy:n toimitusjohtaja Jani Oikari toteaa Avainlipun edustavan arvoja, joita myös omassa yrityksessä halutaan painottaa.

– Maler on pitkäikäinen kotimainen perheyritys, jonka tuotanto on Suomessa. Yrityksellemme on aina ollut kunnia-asia tehdä suomalaisia, laadukkaita tuotteita vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Avainlipun kautta pystymme vahvistamaan viestiä, jota olemme tuotteidemme kautta halunneet jakaa.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia, huomioivat tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden, myös hankinnoissa ja alihankintaketjussa, sekä tukevat työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

 

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4200 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.

www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.

Asiakaspalvelu

+358 20 123 3700 | export@maler.fi